Zemné práce

Zemné práce

  • Ponúkame celú paletu rôznych služieb pre stavebníkov ako aj vo vnútroštátne a medzinárodnej autodoprave. Taktiež ponúkame zemné, výkopové, búracie práce strojmi Caterpillar ale aj veľkými pásovými bágrami.
  • V našom portfóliu môžete nájsť aj služby uskladňovania odpadu a stavebnej sute na ktoré máme oprávnenie a na každé uskladnenie vystavuje doklad o bezpečnej likvidácii.
  • Taktiež máme všetku potrebnú techniku a materiály na zakladanie inžinierských sietí ako sú kanalizačné, vodovodné a elektrické prípojky. Taktiež zabezpečujeme výstavbu základného lôžka pod príjazdové cesty.

NAŠE SLUŽBY :

  • Výkopové práce : lyžice šírka : 30, 40, 60, 80, 150 cm
  • Búracie práce : Búracie kladivo na Caterpillar alebo DH 112