VÝROBA  A  PREDAJ  KAMENIVA

 

VÝROBA RIEČNEHO KAMENIVA CERTIFIKOVANÉHO DO BETÓNOV

 

FRAKCIA – 0/4

FRAKCIA – 4/8

FRAKCIA – 8/16

FRAKCIA – 0/16

FRAKCIA – 0/32

FRAKCIA – 0/63

FRAKCIA – 16/32

FRAKCIA – 32/63

DUNAJSKÝ KAMEŇ 16/ 22

PIESOK ŽLTÝ MALTOVÝ

ZEMINA PREOSIEVANÁ – VITAHUM

 

PRE ZISTENIE CIEN A PODMIETOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ

0908 908 114 ,  041 / 76 34 674, info@belanec.sk