LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV

 

17 01 01 – betón

17 01 02 – tehly

17 01 03 – škridly a obkladový materíal

17 01 07 – zmesi betónu, tehál, škridiel …

17 05 04 – zemina a kamenivo

17 05 06 – výkopová zemina

17 05 08 – štrk zo železničného zvršku

17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií

 

****

PRE ZISTENIE CIEN A PODMIETOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ

0908 908 114 ,  041 / 76 34 674, info@belanec.sk

 

****

KONTAJNERY NA STAVEBNÉ, ORGANICKÉ, NEBEZPEČNĚ, KOMUNÁLNE ODPADY

 

V našom portfóliu pribudli ďalšie služby pre zákazníkov. Jedná sa o kontajnerové vozidlá a kontajnery na odpady podľa Vašich požiadaviek.

K dispozícii máme množstvo kontajnerov rôznych veľkostí. od 4m3 až po 10m3 objemu.

Kontajnery Vám vieme pristaviť na vami určené miesto a zlikvidovať odpad poľa požiadaviek.

Všetky druhy odpadu sú zlikvidované na skládkach špeciálne určených pre konkrétny druh odpadu.