Výroba a predaj kameniva, Likvidácia odpadov, Zemné a Búracie práce, Autodoprava